Brand- en Ontruimingsinstallaties

Nationaal Centrum voor Preventie

Sinds 1997 is het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) opgericht. Het NCP is ontstaan uit een fusie van verschillende kwaliteitsinstanties op het gebied van brandveiligheid en diefstalpreventie. Door dit instituut wordt de “Regeling Brandmeldinstallaties” gebruikt. In de Regeling worden de kwaliteitseisen vermeld waaraan brandmeldinstallaties dienen te voldoen. De Regeling is door alle belanghebbenden tot stand gekomen

Regeling Brandmeldinstallaties

De Regeling Brandmeldinstallaties is sinds 2002 een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem, samengesteld door en voor alle bij brandbeveiliging betrokken partijen. Het beheer en de kwaliteitszorg van deze regeling zijn opgedragen aan het NCP. Het NCP is als zodanig de certificatie-instelling voor de “Regeling Brandmeldinstallaties”. In de regeling staan o.a. alle benodigde stappen die benodigd zijn om te komen tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Tevens staan in de regeling ook alle criteria die benodigd zijn voor de deskundigheid van diegenen die werken aan het tot stand komen, beheren en onderhouden van de brandmeldinstallatie. Indien het traject van het tot stand komen van een brandmeldinstallatie conform de regeling is verlopen, dan biedt de brandmeldinstallatie de kwaliteit die ervan verwacht mag worden. Deze kan dan worden gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat de brandmeldinstallatie voldoet aan alle eisen.

Doorverwijzing naar:

www.hertek.nl

www.protectbeveiligingen.nl

www.trigion.nl