CCTV installaties

Cameratoezicht is het houden van toezicht op een gebouw, gebied of (groepen) mensen met behulp van bewakingscamera’s. Het doel van cameratoezicht op openbare plaatsen is het terugdringen van overlast en criminaliteit en het vergroten van veiligheidsgevoelens. Camera’s worden ook in veel gebouwen en op niet-openbare plaatsen ingezet – het doel is dan niet de handhaving van de openbare orde, maar bewaking en beveiliging. De Engelse term voor cameratoezicht en camerabewaking is Closed-circuit television (CCTV).

Onze systemen worden ingezet op die plaatsten waar fysiek toezicht om uiteenlopende redenen niet mogelijk is. De beelden kunnen daarbij op afstand of lokaal worden uitgekeken en/of worden opgeslagen. Het direct uitkijken van beelden in het kader van alarmverificatie kan onmiddellijk worden opgevolgd door interventie van beveiligingspersoneel danwel politie. Het terughalen van geregistreerde en opgeslagen beelden kan van belang zijn in de onderzoekssfeer van politie of particuliere diensten.

T.I.B. Verouden B.V. is gespecialiseerd in de levering en installatie van elektronische observatiesystemen met behulp van videocamera’s.