Inbraak installaties

Overal waar mensen wonen, werken en ondernemen, bestaan bepaalde risico’s. Risico’s horen bij mensen, risico’s horen bij het leven. Het kennen van de risico’s, evenals de beheersing ervan is specialistenwerk. Mensen die op basis van kennis, ervaring en inzicht oplossingen kunnen bedenken waardoor de juiste technieken op de juiste plaats en op het juiste moment worden ingezet.

Beveiligen is een combinatie van maatregelen, welke samen voor een optimale beveiliging zorgen, deze maatregelen bestaan uit: organisatorische, bouwkundige, elektronische maatregelen + compartimenteren. Dit vereist veelal de inzet van geavanceerde technologie en zeer gespecialiseerde kennis en ervaring. Een organisatie, die risicobeheersing professioneel en gestructureerd aanpakt en uitvoert. Mensen, die de volgende zaken optimaal beheersen.

Steeds zijn het mensen die dergelijke, gespecialiseerde dienstverlening moeten leveren. Mensen van T.I.B. Verouden B.V. en mensen van een Borg-gecertificeerd bedrijf. Dit BORG-gecertificeerde bedrijf wordt voortdurend gecontroleerd op kennis, opleidingsniveau, kwaliteit en deskundigheid. Zij garanderen de kwaliteit van een goede beveiliging met BORG-certificaat. Dat is niet alleen voor u een garantie voor geleverde kwaliteit, maar ook voor uw verzekeraar!