VCA

VCA: méér dan een checklist

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Voor wie?

Een VCA-certificaat is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden (laten) uitvoeren met een ‘verhoogd risico’. Meestal gaat het om werk dat wordt gedaan in fabrieken en werkplaatsen, of op locatie. Bijvoorbeeld onderhoudswerk in petrochemie, baggerwerkzaamheden, werkzaamheden aan spoorlijnen, werkzaamheden op hoogte enz. Deze werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd door aannemers, beter gezegd: opdrachtnemers, in opdracht van opdrachtgevers. Er is dan sprake van een uitbestedingsrelatie.

Het VCA-certificeringssysteem is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers in de petrochemische industrie in ons land. Inmiddels wordt het systeem ook door andere branches toegepast en is het niet langer beperkt tot Nederland.

België heeft het VCA-systeem al in gebruik. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is het VCA-systeem inmiddels geïntroduceerd.

Niet alleen de werkvloer

VCA heeft niet alleen betrekking op de werkvloer. Ook opdrachtgevers en uitzendorganisaties spelen een belangrijke rol in het systeem. En natuurlijk het milieu. Terecht krijgt de bescherming van de leefomgeving steeds meer aandacht, ook binnen de bedrijven.

Links